Z głębokim żalem i ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

    Andrzeja Dąbka

Odszedł od nas wieloletni nauczyciel i wychowawca wielu pokoleń młodzieży

Zespołu Szkół Mechanicznych w Łańcucie

i Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego w Łańcucie.

Człowiek prawy i szlachetny o nieocenionych zaletach charakteru.

Mistrz i nauczyciel dla wielu pokoleń młodzieży.

Pozostanie w naszej pamięci jako Osoba pełna pasji oddana kształceniu zawodowemu,

a przede wszystkim przepełniona dobrem i życzliwością dla innych.

Łączymy się w bólu z rodziną i najbliższymi

Dyrekcja Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego w Łańcucie

oraz koledzy i współpracownicy

Post Author: admin