www.pckz.pl

Informujemy, że na mocy, art. 50 Ustawy z dnia 22 listopada 2018r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 poz. 2245), z dniem 1 września 2019r. ; PCKPIEZ został przemianowany w Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego w Łańcucie , w skrócie PCKZ